Hakkımızda

Umut Çocukları Derneği Ne Yapar?
Dar gelirli aile ortamından yaşayan, olumsuz koşullar nedeniyle sokakta çalıştırılan, eğitime ara vermiş ya da kısmı olarak devam eden çocuklara ve ailelerine ulaşarak koşullarını iyileştirmek; sağlık, gıda, eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak, okula ya da okul çağını geçmiş ise meslek atölyelerine yönlendirmek, sokak ve madde ile tanışmaması için, önleyici çalışmalar yapmaktır. Aileleri madde ve sokak konusunda bilgilendirici çalışmalar yaparak, suç madde gibi olumsuz olgularla karşılaşmadan çocuğu ve aileyi bilinçlendirmek, şartlarını iyileştirmek için özel ve tüzel kuruluşlarla iş birliği oluşturarak, önleyici ve kurutucu çalışmaları hayata geçirmektir. Çocuğa ve aileye maddi ve manevi yardımda bulunmak, böylesi çocuk ve gençlerin aileleriyle iletişime geçip sorunlarının birlikte aşılmasını sağlayarak onları ailelerine ve topluma kazandırmaktır.Aile ortamından uzaklaşmak zorunda kalmış, parçalanmış ailelerin ve devlet himayesinden ayrılmış sokaklarda yaşayan, maddi manevi yardıma muhtaç olup kötü koşullarda çalıştırılan, evinden ayrılmış, madde bağımlısı olan çocuk ve gençleri bu olumsuz davranış ve alışkanlıklardan arındırıp topluma ve ailelerine kazandırma; bu amaçla özel ve tüzel kuruluşlarla işbirliği yapmak; özellikle madde bağımlısı olanları sağlıklarına kavuşturmak amacıyla merkezlerle irtibat kurmak, arınma çalışmalarını takip etmek, sokağa terk edilen ve sokakta yaşayan çocuk ve gençlerin barınma, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, iş ve meslek edinme konusunda olanaklar yaratmak; meslek kurslarına yönlendirip, meslek sahibi olmaları için çaba harcamak.Ayrıca derneğin amacı doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak vakıflara maddi, manevi dayanışma içine girmek; İl Özel İdaresi, İl Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, gibi kurumlarla işbirliği yapmak. Yine aynı amaçla faaliyet gösteren yabancı (yurt içi ve yurt dışındaki) dernek ve vakıflarla iletişimi ve işbirliğini geliştirmek.

Manifestomuz

1992 yılında önce toplumdan gönüllülerin destekleriyle kurulduk.
Geleceğimiz çocukların ve gençlerin parçalanmış aile, sokak, bağımlılık gibi çıkmaz sokağından çıkmalarını, onlara temiz bir yatak, sıcak bir çorba, okul, meslek kursu olmayı istedik.
Sokaklardan köprü altlarına, terk edilmiş evlerden izbe kuytulara, elimizi uzattık. Yüzlerce çocuk ve genci maddeden arındırdık, okuttuk, meslek kurslarına yönlendirdik, işe yerleştirdik, evlendirdik.
İnanıyoruz ki, çocuk ve gençlere fırsat verildiğinde, etiketlenmediklerinde, çabalarını desteklediğimizde hayata sımsıkı bağlarla tutunup, hem kendilerine hem çevrelerine hem de ülkemize faydalı gençlere dönüşüyorlar.
Çocuklarımız ve gençlerimiz bizi, sizi bekliyor.